Environmental Social and Governance Report

Környezeti,Társadalmi és Vállalatvezetési Jelentés

  • Emberek
  • A bolygó
  • Termékek
  • Jelentések
  • Fókuszban

Több, mint 100 éves történelmünk során mi, a Samsonite-nál mindig büszkék voltunk a jó vállalati polgárság iránti elkötelezettségünkre. Azon kívül, hogy a fogyasztók számára kiemelkedő minőségű utazási-, és lifestyle termékeket kínálunk, az elmúlt évszázad során a működésünk által érintett közösségekre is pozitív hatást gyakoroltunk.

Emberek

People

Az embereink a legértékesebbek számunkra. A Samsonite több, mint 12,000 embert foglalkoztat. A vállalatunk irányelve szerint az a célunk, hogy minden régióban a legjobb tehetségeket vonzzuk magunkhoz és megőrizzük őket azáltal, hogy jelentős fejlődési lehetőségeket, kiemelkedő javadalmazást kínálunk és elismerjük a teljesítményt, valamint biztonságos munkakörnyezetet biztosítunk, miközben előmozdítjuk és támogatjuk az alkalmazottak egészségét és jólétét.

Foglalkoztatás

A Samsonite elkötelezett az egyenlő bánásmód biztosítása iránt mind a foglalkoztatás, mind az előmeneteli lehetőségek terén. A Samsonite világszerte arra törekszik, hogy egy olyan vállalkozás legyen, ahol a legképzettebb emberek szeretnének dolgozni, ahol az embereket érdemeik szerint veszik fel és léptetik elő, valamint ahol széles körben biztosított a vállalkozáson belüli fejlődés lehetősége.

Fejlesztés és képzés

A Samsonite éppúgy koncentrál a csapatok fejlesztésére és jutalmazására, mint a kiváló teljesítmény elismerése és támogatása kultúrájának, valamint a tehetségek megtartásának előmozdítására.

Foglalkozás-egészségügy és munkahelyi biztonság

A Samsonite elkötelezett munkavállalói munkahelyi biztonságának, egészségének és jólétének megőrzése iránt. A Samsonite az általa létrehozott eljárásokat követi annak érdekében, hogy biztosítsa a munkahelyi biztonságra és egészségvédelemre vonatkozó jogszabályoknak és előírásoknak való megfelelést.

Munkaügyi normák

A Magatartási kódex magában foglalja a Samsonite vállalat elkötelezettségét a jogi megfelelőség, etikai normák, valamint általános elkötelezettségét az ILO egyezményekben kidolgozott munkajogi normák iránt. Ezeknek az elkötelezettségeknek az a célja, hogy megóvjuk a munkavállalóinkat, valamint, hogy megelőzzük a jogellenes munkakörülményeket, beleértve az olyan szörnyű törvénysértéseket, mint a gyerekmunka és az emberkereskedelem.

Planet

A bolygó

planet
Emissions

Kibocsátások

A Samsonite megfelel a levegővel, és az üvegházhatású gáz kibocsátással, a vízbe, valamint szárazföldre történő hulladéklerakással, továbbá a veszélyes, és nem veszélyes hulladékok képzésével kapcsolatos vonatkozó jogszabályoknak és előírásoknak. Arra törekszünk, hogy csökkentsük a kibocsátásokat, és csökkentsük, illetve újrahasznosítsuk a képződő hulladékot. Nyomon követjük és megfigyeljük az energiafogyasztást és kibocsátást, a hulladéklerakást minden egyes gyártólétesítményünknél. A forgalmazó központokban, regionális irodákban és kiskereskedelmi egységeknél is figyeljük az energiafogyasztást.

Use of resources

Az erőforrások felhasználása

A Samsonite célja, hogy alkalmazza a hatékony energia-, és vízfelhasználást elősegítő kezdeményezéseket. A három üzemünkben a gyártási eljárás során zárt rendszerű vízhálózatot alkalmazunk, így biztosítva azt, hogy más üzemekhez viszonyítva viszonylag alacsony szinten tartjuk a vízfogyasztásunkat. A helyi jogszabályok úgyszintén előírják a hulladékkal kapcsolatos rendszeres jelentéseket. A termelési folyamat az üzemeinkben természeténél fogva minimális veszélyes hulladékot eredményez. A Samsonite külső hulladékkezelő cégek szolgáltatásait veszi igénybe a hulladék megfelelő összegyűjtése és ártalmatlanítása céljából. Mindegyik Samsonite üzem külön meghatározza és alkalmazza a saját energiafelhasználás-, és kibocsátás csökkentési intézkedéseit. A Samsonite ezután ezeket az intézkedéseket más helyszíneken is alkalmazza.

Natural resources

Természeti erőforrások

A Samsonite környezetvédelemi iránti elkötelezettsége tükröződik a környezetre, valamint a természeti erőforrásokra gyakorolt általános behatásunk csökkentésére irányuló folyamatos belső, valamint egyes esetekben harmadik felekkel közös erőfeszítésünkből. Az energiafogyasztással, kibocsátással, és hulladékkal kapcsolatos belső kezdeményezéseink munkavállalói részvényesi csoportok széles rétegének javát is szolgálják. A Samsonite a magasabb CO2-egyenértékű kibocsátások csökkentésére koncentrál az okosabb technikak és alternatív technológiák alkalmazásával.

Műveletek

operations

A Samsonite működési gyakorlatai a tisztességes és becsületes üzletvitel iránti elkötelezettségen, valamint a vonatkozó jogszabályoknak való megfelelésen alapulnak. A társadalmi felelősségvállalás számunkra nem csak abban nyilvánul meg, amit gyártunk, de abban is, hogy hogyan gyártjuk azokat. A Samsonite arra törekszik, hogy a legmagasabb elvárásokat alkalmazza minden működési terület, valamint minden értékesített termék vonatkozásában.

Supply Chain

Ellátási lánc menedzsment

A Samsonite azon dolgozik, hogy biztosítsa, hogy az ellátási láncon belüli partnereink a társadalmilag és etikailag elfogadható gyártási folyamatokat kövessék. A dolgozók jólétéről való gondoskodásunk vezetett el minket az Etikai Karta megalkotásához - az ellátási lánc magatartási kódexe a közvetlen és közvetett gyártók számára. Az Etikai Karta bemutatja a munkavállalói jogokkal, munkafeltételekkel, foglalkoztatási feltételekkel, tisztességes munkával, szolgáltatórendszerekkel és munkavállalói védelemmel kapcsolatos elfogadható üzleti gyakorlatokra vonatkozó víziónkat. Ezek a szabványok összhangban vannak az ILO egyezményekben meghatározottakkal, mint például a kényszermunka és a gyerekmunka tilalma. A Samsonite lépéseket tesz az ellátási láncon belüli társadalmi kockázatok értékelése, megnevezése és igazolása érdekében.

Community

Közösség

A közösségi elkötelezettség fontos része a működésünknek. A Samsonite erős elkötelezettséget hoz azokba a közösségekbe, amelyekben tevékenykedünk, valamint azokba, amelyekben az alkalmazottaink élnek. A Samsonite úgyszintén elkötelezett az iránt, hogy támogassa a közösségeket azáltal, hogy a munkavállalóknak lehetőséget biztosít arra, hogy pénzügyi támogatást, alkalmazotti időt és természetbeni ráfordítást nyújtsanak a közösségeiknek. A Samsonite a helyi elkötelezettségre úgy tekint, mint egy lehetőségre, hogy hozzájáruljon ezen közösségek egészségéhez, valamint pénzügyi jólétéhez.

Termékfelelősség

A Samsonite valamennyi tevékenysége során komolyan veszi a termékfelelősséget. Az alábbiakban részletezzük az ügyfélszolgálattal, adatvédelemmel, valamint a személyes adatokkal, szellemi tulajdonnal, termékminőséggel és a termékekkel kapcsolatos mélyreható megközelítésünket.

customer service

Ügyfélszolgálat

A Samsonite termékek jótállási feltételei, a szervizzel és javítással kapcsolatos tudnivalók, valamint az ügyfélszolgálat kapcsolattartási adatai elérhetőek a weboldalainkon. Az ügyfélszolgálatot helyi szinten kezeljük minden egyes régión, illetve országon belül. A vállalat tulajdonában álló, illetve külső javítócentrumok végzik a javítást.

data protection and privacy

Adatvédelem és titoktartás

A Samsonite irányelve szerint minden adatvédelemmel és titoktartással kapcsolatos jogi előírásnak meg kell felelni.

product quality

Termékminőség

Minden egyes nagyobb termékkategóriánkhoz tartozik egy minőségi kézikönyv. A Samsonite kiterjedt termékminőségbiztosítási programot fejlesztett ki annak biztosítása érdekében, hogy megfeleljünk a szigorú teljesítményelvárásoknak (pl.: viselhetőség és tartósság), vagy meg is haladjuk az elvárásokat. A program bemutatja a márkáink/termékeink esetében elvégzendő teszteket, valamint az ilyen tesztek elvégzéséhez szükséges tesztelő berendezéseket.

product testing

Terméktesztelés

A terméktesztelésre és a nyersanyagok, késztermékek vizsgálatára minden egyes, a Samsonite tulajdonában álló, és a Samsonite által üzemeltetett létesítményekben sor kerül, akárcsak a számos külső beszállítónál, annak érdekében, hogy a megmunkálás színvonala mindig megfelelő legyen.

Tumble Test Esésteszt

Handle Test Fogantyúteszt

Drop Test Dobásteszt

Wheel Test Kerékteszt

Zipper Test Cipzárteszt

Locks Test Zárteszt

report
report

Környezetvédelmi, társadalmi és vállalatvezetési jelentés

Az alábbiakban olvashatja a Samsonite környezetvédelmi, társadalmi és vállalatvezetési jelentését. A jelentés mutatja a Samsonite fenntarthatóság iránti elkötelezettségét, valamint azt, hogy mik a céljaink a következő években.

2016 jelentés

pdf Download
recycling
recycling

Az újrahasznosítás

és a helyi természeti erőforrások megszerzése
csökkentik a környezetre gyakorolt hatásunkat

A Samsonite vállalati filozófiája bátorítja az ötletek megosztását a hulladék, valamint az energiafelhasználás valamennyi üzemben történő csökkentése érdekében. Például a gyártási folyamat során felhasznált anyagok újrahasznosításra kerülnek (pl.: kartonpapír, faraklapok, és a legnagyobb mennyiségben újraőrölt műanyagok, amelyek vagy közvetlenül kerülnek felhasználásra, vagy törmelékként értékesítjük harmadik felek részére, hogy alternatív termékben hasznosítsák újra. A kezdeményezéseink magukban foglalják a következőket:

  • Egy „5S” kezdeményezés bevezetése (1) Nashikban, Indiában (a felesleges berendezések és a törmelék azonosítására és eltávolítására) a fel nem használt anyagok és berendezések növekvő arányú újrahasznosítását eredményezte.
  • A belgiumi és magyarországi üzemekben napelemek kerültek telepítésre a megújúló energiaforrások arányának növelése érdekében; valamint
  • Az indiai Nashikban a telephelyen belül kerül sor a vízhozam és az esővíz kezelésére, valamint csemeték nevelésére történő felhasználására. A csemetéket aztán egy regionális kezdeményezés keretében ültetik el (lásd az alábbi Környezetvédelmi gondnokság szakaszt); ezek a tevékenységek hozzájárultak ahhoz, hogy kiegyenlítse a Nashik-beli üzem éves energiafogyasztását a talaj szénbefogása útján.
environment
environment

Környezetvédelmi gondnokság

és az oktatás támogatása Indiában

A Samsonite vezetősége és munkavállalói változásokat visznek véghez az indiai Nashikban az alapfokú oktatásba, valamint a környezetvédelembe történő jelentős befektetések révén együttműködésben egy helyi alapítvánnyal és közösségi vezetőkkel. A vállalat kulcsfontosságú alkalmazottai részt vesznek az alapítvány kuratóriumában, és közreműködnek a kezdeményezéssel kapcsolatos valamennyi döntéshozatalban.

„Belül, mint egy kórház. Kívül, mint egy kert” Yashwant Singh, egy régi Samsonite üzemvezető gyakran emlegett mottója Nashikban. Az üzem egy üvegházzal, amelyben csemetéket nevelnek, invesztál a közösségbe. Az üvegház egy modern létesítmény szomszédságában található, ahol keményborítású Samsonite böröndök készülnek hazai és exportértékesítés céljából. A különleges, gyorsan növekvő cserjék és fák a Samsonite tulajdonában álló földben kerültek elültetésre, amivel olyan zöld területet hoztak létre, ami segít megelőzni a talajeróziót és hozzájárul az üvegházhatású gázok ellensúlyozásához. Ezzel azonban a munka még nem ér véget. Mivel a Nashik körüli földeket túllegeltették, a Samsonite közbelépett, hogy segítsen. Többezer fát ültettünk el, és favédő rácsokat helyeztünk el a csemeték körül, hogy megakadályozzuk, hogy a jószágok hozzáférjenek a fákhoz.

Ami az iskolákat illeti, a Samsonite alkalmazottai együttműködnek a közösségi vezetőkkel annak érdekében, hogy kiválasszák azokat a településeket, amelyek a leginkább segítségre szorulnak. Ezek a települések gyakran el vannak szigetelve Nashik városától, és a rendelkezésre álló erőforrásaitól. Az iskolaépületek, mosdók és játszóterek felújítása az érintett közösségek támogatásával és részvételével prioritást élvez.

A környezetvédelemre és az oktatásra történő összpontosítás alapvető értelme az alapos helyi tudásból és a vállalat vezetőségének a közösségi vezetőkkel történő párbeszéd iránti elkötelezettségéből ered. Az alapfokú iskolai oktatás kulcsfontosságú a nők jövőjének jobbá tételében. Az újraerdősítés pedig kritikus a jobb környezet biztosítása szempontjából. Milyen eredményeket értünk el? Mintegy 120 településen diákok ezrei és iskolák, tanárok és iskolaigazgatók százai részesültek ezen programok előnyeiben. „Nem változtathatunk meg mindent, de képesek vagyunk megtenni ezeket az apró lépéseket.” - jegyezte meg Milind Vaidya, egy Nashik-létesítmény régóta hivatalban lévő igazgatója.