Environmental Social and Governance Report

Környezeti,Társadalmi és Vállalatvezetési Jelentés

  • Emberek
  • A bolygó
  • Termékek
  • Jelentések
  • Fókuszban

Több, mint 100 éves történelmünk során mi, a Samsonite-nál mindig büszkék voltunk a társadalmi felelősségvállalás iránti elkötelezettségünkre. Azon kívül, hogy a fogyasztók számára kiemelkedő minőségű utazási-, és lifestyle termékeket kínálunk, az elmúlt évszázad során a működésünk által érintett közösségekre is pozitív hatást gyakoroltunk.

Emberek

People

Az embereink a legértékesebbek számunkra. A Samsonite több, mint 12,000 embert foglalkoztat. A vállalatunk irányelve szerint az a célunk, hogy minden régióban a legjobb tehetségeket vonzzuk magunkhoz és megőrizzük őket azáltal, hogy jelentős fejlődési lehetőségeket, kiemelkedő javadalmazást kínálunk és elismerjük a teljesítményt, valamint biztonságos munkakörnyezetet biztosítunk, miközben előmozdítjuk és támogatjuk az alkalmazottak egészségét és jólétét.

Foglalkoztatás

A Samsonite elkötelezett az egyenlő bánásmód biztosítása iránt mind a foglalkoztatás, mind az előmeneteli lehetőségek terén. A Samsonite világszerte arra törekszik, hogy egy olyan vállalkozás legyen, ahol a legképzettebb emberek szeretnének dolgozni, ahol az embereket érdemeik szerint veszik fel és léptetik elő, valamint ahol széles körben biztosított a vállalkozáson belüli fejlődés lehetősége.

Fejlesztés és képzés

A Samsonite éppúgy koncentrál a csapatok fejlesztésére és jutalmazására, mint a kiváló teljesítmény elismerése és támogatása kultúrájának, valamint a tehetségek megtartásának előmozdítására.

Foglalkozás-egészségügy és munkahelyi biztonság

A Samsonite elkötelezett munkavállalói munkahelyi biztonságának, egészségének és jólétének megőrzése iránt. A Samsonite az általa létrehozott eljárásokat követi annak érdekében, hogy biztosítsa a munkahelyi biztonságra és egészségvédelemre vonatkozó jogszabályoknak és előírásoknak való megfelelést.

Munkaügyi normák

A Magatartási kódex magában foglalja a Samsonite vállalat elkötelezettségét a jogi megfelelőség, etikai normák, valamint általános elkötelezettségét az ILO egyezményekben kidolgozott munkajogi normák iránt. Ezeknek az elkötelezettségeknek az a célja, hogy megóvjuk a munkavállalóinkat, valamint, hogy megelőzzük a jogellenes munkakörülményeket, beleértve az olyan szörnyű törvénysértéseket, mint a gyerekmunka és az emberkereskedelem.

Planet

A bolygó

planet
Emissions

Kibocsátások

A Samsonite megfelel a levegővel, és az üvegházhatású gáz kibocsátással, a vízbe, valamint szárazföldre történő hulladéklerakással, továbbá a veszélyes, és nem veszélyes hulladékok képzésével kapcsolatos vonatkozó jogszabályoknak és előírásoknak. Arra törekszünk, hogy csökkentsük a kibocsátásokat, és csökkentsük, illetve újrahasznosítsuk a képződő hulladékot, amennyire lehetséges. Nyomon követjük és megfigyeljük az energiafogyasztást és kibocsátást, a hulladéklerakást minden egyes gyártólétesítményünknél. A forgalmazó központokban, regionális irodákban és kiskereskedelmi egységeknél is figyeljük az energiafogyasztást, ahol a Samsonite fizeti a közüzemi számlákat.

Use of resources

Az erőforrások felhasználása

A Samsonite célja, hogy alkalmazza a hatékony energia-, és vízfelhasználást elősegítő kezdeményezéseket. A három üzemünkben a gyártási eljárás során zárt rendszerű vízhálózatot alkalmazunk, hűtési célokból. A helyi jogszabályok úgyszintén előírják a hulladékkal kapcsolatos rendszeres jelentéseket. A termelési folyamat az üzemeinkben természeténél fogva minimális veszélyes hulladékot eredményez. Külső hulladékkezelő cégek szolgáltatásait vesszük igénybe a hulladék megfelelő összegyűjtése és ártalmatlanítása céljából. Mindegyik Samsonite tulajdonában álló vagy a cég által üzemeltetett gyár külön meghatározza és alkalmazza az energiafelhasználás-, és kibocsátás csökkentési intézkedéseit. A Samsonite ezután ezeket az intézkedéseket más helyszíneken is alkalmazza.

Natural resources

Természeti erőforrások

A Samsonite környezetvédelemi iránti elkötelezettsége tükröződik a környezetre, valamint a természeti erőforrásokra gyakorolt általános behatásunk csökkentésére irányuló folyamatos belső, valamint egyes esetekben harmadik felekkel közös erőfeszítésünkből. Az energiafogyasztással, kibocsátással, és hulladékkal kapcsolatos belső kezdeményezéseink munkavállalói részvényesi csoportok széles rétegének javát is szolgálják. A Samsonite a magasabb CO2-egyenértékű kibocsátások csökkentésére koncentrál az okosabb technikák és alternatív technológiák alkalmazásával, ahol lehetséges.

recycling
recycling

Az újrahasznosítás

és a helyi természeti erőforrások megszerzése
csökkentik a környezetre gyakorolt hatásunkat

A Samsonite vállalati filozófiája bátorítja az ötletek megosztását a hulladék, valamint az energiafelhasználás valamennyi saját és a cég által üzemeltetett gyárban történő csökkentése érdekében. Például a gyártási folyamat során felhasznált anyagok újrahasznosításra kerülnek pl.: kartonpapír, faraklapok, és a legnagyobb mennyiségben újraőrölt műanyagok, amelyek vagy közvetlenül kerülnek felhasználásra, vagy törmelékként értékesítjük harmadik felek részére, hogy alternatív termékben hasznosítsák újra. A kezdeményezéseink magukban foglalják a következőket:

  • Egy „5S” kezdeményezés bevezetése (1) Nashikban, Indiában (a felesleges berendezések és a törmelék azonosítására és eltávolítására) a fel nem használt anyagok és berendezések növekvő arányú újrahasznosítását eredményezte.
  • A belgiumi és magyarországi üzemekben napelemek kerültek telepítésre a megújúló energiaforrások arányának növelése érdekében; valamint
  • Az indiai Nashikban a telephelyen belül kerül sor a vízhozam és az esővíz kezelésére, valamint csemeték nevelésére történő felhasználására. A csemetéket aztán egy regionális kezdeményezés keretében ültetik el (lásd az alábbi Kollektivitás szakaszt); ezek a tevékenységek hozzájárultak ahhoz, hogy kiegyenlítse a Nashik-beli üzem éves energiafogyasztását a talaj szénbefogása útján.

Műveletek

operations

A Samsonite üzemeltetési gyakorlatai a tisztességes és becsületes üzletvitel iránti elkötelezettségen, valamint a vonatkozó jogszabályoknak való megfelelésen alapulnak. A társadalmi felelősségvállalás számunkra nem csak abban nyilvánul meg, amit gyártunk, de abban is, hogy hogyan gyártjuk azokat. A Samsonite arra törekszik, hogy a legmagasabb elvárásokat alkalmazza minden működési terület, valamint minden értékesített termék vonatkozásában.

Supply Chain

Ellátási lánc menedzsment

A Samsonite azon dolgozik, hogy biztosítsa, hogy az ellátási láncon belüli partnereink a társadalmilag és etikailag elfogadható gyártási folyamatokat kövessék. A dolgozók jólétéről való gondoskodásunk vezetett el minket az Etikai Karta megalkotásához - az ellátási lánc magatartási kódexe a közvetlen és közvetett gyártók számára. Az Etikai Karta bemutatja a munkavállalói jogokkal, munkafeltételekkel, foglalkoztatási feltételekkel, tisztességes munkával, szolgáltatórendszerekkel és munkavállalói védelemmel kapcsolatos elfogadható üzleti gyakorlatokra vonatkozó víziónkat. Ezek a szabványok összhangban vannak az ILO egyezményekben meghatározottakkal, mint például a kényszermunka és a gyerekmunka tilalma. A Samsonite lépéseket tesz az ellátási láncon belüli társadalmi kockázatok értékelése, megnevezése és igazolása érdekében.

Community

Közösség

A közösségi elkötelezettség fontos része a működésünknek. A Samsonite erős elkötelezettséget hoz azokba a közösségekbe, amelyekben tevékenykedünk, valamint azokba, amelyekben az alkalmazottaink élnek. A Samsonite úgyszintén elkötelezett az iránt, hogy támogassa a közösségeket azáltal, hogy a munkavállalóknak lehetőséget biztosít arra, hogy pénzügyi támogatást, alkalmazotti időt és természetbeni ráfordítást nyújtsanak a közösségeiknek. A Samsonite a helyi elkötelezettségre úgy tekint, mint egy lehetőségre, hogy hozzájáruljon ezen közösségek egészségéhez, valamint pénzügyi jólétéhez.

Termékfelelősség

A Samsonite valamennyi tevékenysége során komolyan veszi a termékfelelősséget. Az alábbiakban részletezzük az ügyfélszolgálattal, adatvédelemmel, valamint a személyes adatokkal, szellemi tulajdonnal, termékminőséggel és a termékekkel kapcsolatos mélyreható megközelítésünket.

customer service

Ügyfélszolgálat

A Samsonite termékek jótállási feltételei, a szervizzel és javítással kapcsolatos tudnivalók, valamint az ügyfélszolgálat kapcsolattartási adatai elérhetőek a weboldalainkon. Az ügyfélszolgálatot helyi szinten kezeljük minden egyes régión, illetve országon belül. A vállalat tulajdonában álló, illetve külső javítócentrumok végzik a javítást.

data protection and privacy

Adatvédelem és titoktartás

A Samsonite irányelve szerint minden adatvédelemmel és titoktartással kapcsolatos jogi előírásnak meg kell felelni.

product quality

Termékminőség

Minden egyes nagyobb termékkategóriánkhoz tartozik egy minőségi kézikönyv. A Samsonite kiterjedt termékminőségbiztosítási programot fejlesztett ki annak biztosítása érdekében, hogy megfeleljünk a szigorú teljesítményelvárásoknak (pl.: viselhetőség és tartósság), vagy meg is haladjuk az elvárásokat. A program bemutatja a márkáink/termékeink esetében elvégzendő teszteket, valamint az ilyen tesztek elvégzéséhez szükséges tesztelő berendezéseket.

product testing

Terméktesztelés

A terméktesztelésre és a nyersanyagok, késztermékek vizsgálatára minden egyes, a Samsonite tulajdonában álló, és a Samsonite által üzemeltetett létesítményekben sor kerül, akárcsak a számos külső beszállítónál, annak érdekében, hogy a megmunkálás színvonala mindig megfelelő legyen.

Tumble Test Esésteszt

Handle Test Fogantyúteszt

Drop Test Dobásteszt

Wheel Test Kerékteszt

Zipper Test Cipzárteszt

Locks Test Zárteszt

environment
environment

Kollektivitás

és az oktatás támogatása Indiában

A kollektivitás iránti elkötelezettség a Samsonite működési irányelveinek alapvető részét képezik. Erős kötődést alakítunk ki a helyi közösségekkel, ahol a cégünk tevékenykedik, vagy ahol a dolgozóink élnek. Minden ilyen jellegű tevékenységünk helyi szinten kerül megtervezésre és megvalósításra.

Például Indiában, a Samsonite 125 hold parcellátä gyárépületünk mellett. Az említett terület szenvedett a talajeróziótól és a túl legeltetettségtől. A vállalat már 10 000 fát telepített a területen, a gyár területén egy mini tíkfa és mangóerdőt ültetett, és a térségben térítésmentesen osztogatott csemetéket a levegőminőség, biodiverzitás és a levegő CO2 szintjének javítása érdekében.

A Samsonite koreai csapata egy nagyszabású faültetési prgramot indított el, a Samsonite Erdőtelepítési Projektjén belül; havi szintű önkéntes munkát kínál a munkavállalóknak a seouli Nanjido Parkban. Emellett a munkavállalókat arra is van lehetőségük, hogy 14 dollár értékben adakozzanak, ami a cég keretein belül 34 dollár értéknek minősül, a World Vision szervezetnek, segítve ezáltal megváltoztatni hátrányos helyzetű gyermekek életét. Mindemellett a Samsonite Korea együttműködik a koreai Future Forest kormányzati szervezettel, akik az elsivatagodás ellen küzdenek a sivatagokban, erdők telepítésével, fiatal "zöld területeket" létrehozva. A cég közreműködik egy 16 km hosszú, 0,05 km széles szélfogó erdő telepítésével, hogy megakadályozzák a mongol Kubuqi Sivatag további elsivatagosodását. A munkavállalók havi 10 dollárt adakoznak, valamint a vállalat is felajánlja az értékesítés egy bizonyos százalékát a Future Forestnek, éves szinten 170 000 dollár értékben. Továbbá a koreia Samsonite dolgozói is részt vettek a Future Forest fatelepítési programjában a Kubuqi Sivatagban. 2017-től, a koreai TUMI is támogatta a Future Forest szervezetet pénzadománnyal.

Továbbra is támogatni fogjuk azokat a közösségeket, ahol a munkavállalóink dolgoznak és élnek, biztosítva a munkavállalóinknak a pénzbeli adományozást, önkénteskedést a helyi szervezeteknél. A vállalat a helyi együttműködésekre lehetőségként tekint a lokális egészség - és anyagi jóllét javítása érdekében.

report
report

Környezetvédelmi, társadalmi és vállalatvezetési jelentés

Az alábbiakban olvashatja a Samsonite környezetvédelmi, társadalmi és vállalatvezetési jelentését. A jelentés mutatja a Samsonite fenntarthatóság iránti elkötelezettségét, valamint azt, hogy mik a céljaink a következő években.

2016 jelentés

pdf Download

2017 jelentés

pdf Download